Blog

Umowa deweloperska cz.1

Umowa deweloperska cz.1

Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w  art. 1 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w postaci: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu […]

Czytaj więcej
Umowa B2B – na czym polega?

Umowa B2B – na czym polega?

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych, która określa relacje pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwami. Kiedy można taką umowę zawrzeć, co może być jej przedmiotem i jakie płyną z niej korzyści? Odpowiemy również na pytanie, jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy umową B2B a umową o pracę.

Czytaj więcej
Sygnalista w firmie

Sygnalista w firmie

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. Polska musi zaimplementować do krajowego prawa ową Dyrektywę o ochronie sygnalistów w firmach. Jaką funkcję pełni sygnalista i czego dokładnie dotyczyć będzie wprowadzane prawo?

Czytaj więcej
Przedawnienie długów spadkowych

Przedawnienie długów spadkowych

Nie zawsze w spadku dziedziczymy aktywa. Niekiedy zdarza się nam odziedziczyć czyjeś długi. W takiej sytuacji mamy 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Co jeśli nie zrobi tego w terminie i kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem długów spadkowych?

Czytaj więcej
Zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych

Zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych

Zakaz używania telefonu na pasach wszedł w życie 1 czerwca 2021 r. Z jakimi konsekwencjami dla pieszych wiąże się powyższa nowelizacja, w razie jej nieprzestrzegania? Nowelizacja prawa o ruchu drogowym Zgodnie z nowymi przepisami pieszym będzie przysługiwać więcej uprawnień. Przede wszystkim uzyskali oni pierwszeństwo na pasach jeszcze przed wejściem na drogę. Jednakże dbając o ich […]

Czytaj więcej
Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji i urzędów, z których każdy obywatel może korzystać. Służą społeczeństwu, a zwłaszcza przedsiębiorcom do realizacji własnych celów czyli rozwijania działalności gospodarczej lub w celach badawczych. Ustawa o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została podpisana 19 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej
Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus, czyli zmiany dotyczące praw konsumenta. Zgodnie z przepisem art. 7 Dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przyjąć i opublikować przepisy konieczne do wykonania tej dyrektywy w terminie do dnia 28 listopada bieżącego roku, a także zastosować je od 28 maja 2022 r. Czego konkretnie ona dotyczy?

Czytaj więcej