Blog

Wymiar kary łącznej w polskim systemie karnym - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Wymiar kary łącznej

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Czytaj więcej
Prawo ochrony zdrowia – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Prawo ochrony zdrowia – co nowego?

W lipcu 2021 roku w życie weszły zmiany w prawie ochrony zdrowia. Wśród nich pojawił się obowiązek wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, a także raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto uruchomiono pilotaż profilaktyki 40 plus oraz zniesiono limity do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie jeszcze zmiany dotyczące ochrony zdrowia wprowadzono?

Czytaj więcej
Narodowy Spis Powszechny - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się w Polsce 1 kwietnia 2021 roku. Jest to obowiązkowe badanie statystyczne dotyczące ludności i mieszkań przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Aktualny spis trwa do 30 września 2021 roku. Jakie dane zostają zebrane w jego trakcie i czemu właściwie służy? Jaka kara grozi w przypadku, jeśli ktoś […]

Czytaj więcej