NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Jazda pod wpływem alkoholu

 

Jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, które podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości minimum 50 złotych. Kierowca, który dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu, podlega również środkowi karnemu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Stanowi o tym art. 87 Kodeksu wykroczeń.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ingerencją sądu w sferę władzy rodzicielskiej, które ma na celu ochronę interesów dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym istnieją przesłanki uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Renta socjalna

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r., spełnia określone kryteria. Jaka jest jej wysokość i o ile kwota świadczenia wzrośnie od 2019 roku, dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Delegacja pracownika

 

Delegacja, a więc wyjazd służbowy należy do obowiązków niektórych pracowników. Wszystko zależne jest od branży i pełnionej funkcji. Co musi zapewnić pracodawca pracownikowi, który wyrusza w delegację?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop wychowawczy – co powinniśmy o nim wiedzieć?

 

 

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo m.in. komu przysługuje urlop wychowawczy i jaki jest jego wymiar. Ponadto omówimy jak powinien wyglądać wniosek o jego przyznanie i do kiedy można go złożyć.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stalking – jak się przejawia?

Stalking może przejawiać się na dwa sposoby, a mianowicie poprzez uporczywe nękanie lub tzw. kradzież tożsamości. W myśl art. 190a. kk. jest to przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności. Na czym dokładnie polega stalking?

CZYTAJ WIĘCEJ

Dozór elektroniczny – co to takiego?

Dozór elektroniczny umożliwia skazanym odbywanie kary poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W celu zastosowania takiego rozwiązania niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na odbycie kary w tym systemie ( w całości lub częściowo).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zniesławienie – czym jest i co za to grozi?

Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa na czas określony – istotne zmiany w listopadzie

 

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, w której strony z góry podają długość wiążącej ich umowy. Stanowi ona zgodne oświadczenie woli stron z zachowaniem formy pisemnej. Jakie zmiany przyniesie listopad 2018 dla pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony przed 22 lutego 2016?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku - ciąg dalszy

Kontynuujemy cykl postów dotyczących zmian w ustawie o komornikach. Przypominamy, że zmiany te wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzone zostaną nowe wzory pieczęci komorniczej i pieczęci imiennej. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze. Dodatkowo postanowiono o granicy wieku komornika, którą ustalono na 65 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku.

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ustawa o komornikach sądowych. Uchwalona została 22 marca 2018 roku. W tym i kolejnych wpisach, opiszemy powstałe w niej zmiany i ich konsekwencje.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl