NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Kontakty z dzieckiem – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

 

Kontakty z dzieckiem są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu. W jakich sytuacjach?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z różnorakich przyczyn, a także być dokonane przez pracodawcę, pracownika lub za porozumieniem stron. Jaki jest okres wypowiedzenia? Jakie informacje powinno ono zawierać i w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca, jednak na początku obejmą one tylko duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Stopniowo będą uwzględniały małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.  Na czym polegają i kogo dotyczą?

CZYTAJ WIĘCEJ

Kasacja - procedura i warunki formalne

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, które przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. Jakie są warunki formalne do jej wniesienia, a także jak przebiega cała procedura?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy jest urlopem przysługującym w związku ze śmiercią lub ślubem bliskiej osoby. Na jakich zasadach jest przyznawany, na jak długo i kiedy należy poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Czy istnieją sytuacje, w których pracodawca może odrzucić wniosek o urlop wypoczynkowy, złożony przez pracownika? W świetle przepisów Kodeksu Pracy istnieje taka możliwość w pewnych okolicznościach. Jakich konkretnie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy e-mail i SMS mogą być dowodami w sądzie?

E-mail i SMS jako dowód w sądzie? Jak najbardziej mogą być one traktowane jako dowód w sprawie. W jakich okolicznościach i jakie warunki należy spełnić, aby zostały one dowodami w sprawie? Jakie jeszcze (mniej oczywiste) dowody są brane pod uwagę w trakcie rozprawy sądowej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpodstawne wzbogacenie – co warto wiedzieć?

Bezpodstawne wzbogacenie jest zagadnieniem z zakresu prawa cywilnego. Zostało uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego i oznacza bezpodstawne uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby. Jakie to rodzi skutki i jakie są przesłanki, aby uznać zdarzenie za bezpodstawne wzbogacenie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja Kodeksu Pracy – co nowego?

Czekają nas cztery istotne zmiany w Kodeksie Pracy, które dotyczą: mobbingu, zasad wydawania świadectw pracy, przedawnienia roszczeń, a także kwestii związanych z urlopem macierzyńskim. Na czym dokładnie będą one polegały?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zachowek – zmiany 2019

Zachowek to temat, który był już poruszany na naszym blogu. Jednak prawo ma to do siebie, że często się zmienia. Tak jest również w przypadku znanego nam już zachowku. Na czym mają polegać owe zmiany?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podatek od spadku

Podatek od spadku funkcjonuje w polskim prawie nie od dziś. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które nabyły spadek, którego wartość przekracza tzw. kwotę wolną od podatku. Kiedy i kto zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadku i ile wynosi kwota wolna od podatku?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu – zmiany 2019

Od 1 lipca 2019 pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu będzie bezpłatny. Przyjęto ustawę, która znosi jakiekolwiek opłaty za pobyt rodzica z dzieckiem, a także opiekuna osoby niepełnosprawnej w szpitalu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl